Technologie lepení


V současnosti se technologie lepení stala jednou za základních technologií spojování kovů, plastů i kombinovaných systémů materiálů téměř ve všech průmyslových odvětvích - automotive nevyjímaje. Technologie lepení se zaměřuje na základy technologie lepení nejen v automobilovém průmyslu: technika lepení (vzhled lomu, vazebné síly), členění lepidel, povrchová energie, adheze a koheze lepícího systému.

Účastník školení získá certifikát, který potvrzuje úspěšné absolvování.

Základní cena
je 3 700,- Kč (vč. 21% DPH)