O nás

Záleží nám na vývoji vašich dětí. Naše centrum vyniká kvalitní výukou, krásným prostředím a individuálním přístupem. U nás je vše naruby. Snažíme se Vám a Vašim dětem maximálně přizpůsobit. Od nás si odnesete vždy něco navíc...

Náš tým

Při naší práci efektivně spojujeme projektové znalosti s měkkými technikami zaměřené na práci s lidmi. Nabízíme konzultace a školení.

Naše práce je založená na zapojení lidí. Konzultace a analýzy kombinujeme se skupinovými workshopy. U nás nezažijete žádné nudné semináře a přednášky, všechny naše činnosti jsou doplněny interaktivními pomůckami a vzájemnou interakcí. 

Zákazník je pro nás vždy na prvním místě. Vždy se přizpůsobíme konkrétním potřebám a navrhujeme řešení s měřitelným dopadem na zákazníka.

Vzdělávání hrou

Plně respektujeme osobnost dítěte a jeho individuální potřeby. Nízký počet dětí v kroužku umožňuje podporu individuality a výjimečnosti každého dítěte. Uplatňujeme formy a metody práce, které rozvíjejí rozumové schopnosti a celou osobnost dítěte. Vedeme děti k diskuzi, experimentování, řešení problémů, k prezentaci vlastní práce i přijímání zodpovědnosti.

Učíme se i tvoříme

S dětmi pracujeme v malých skupinách převážně formou zážitkové pedagogiky. Snažíme se poznat, co děti fascinuje a baví, a tyto poznatky převést do výuky tak, aby se zde naplnilo  ono staré úsloví učení hrou.

Prostory jsou uspořádány do center aktivit a nabízí podnětné tvůrčí prostředí pro práci dětí v menších skupinách. Centrum je vybaveno různými pomůckami souvisejícími s danou činností.