Povrchové úpravy v procesu lepení


Základní úlohou při návrhu je volba vhodného typu lepidla pro spojení daného materiálu, nebo naopak pro určitý typ lepidla nalézt vhodný druh spoje a následnou povrchovou předúpravu. Toto školení se zaměřuje na materiály spojovaných dílů, parametry ovlivňující kvalitu lepeného spoje a na vlastní technologii lepení včetně vlastního postupu povrchové předúpravy adherendu před lepením a metody zkoušení lepidel v praxi se zaměřením na její konstrukci (druhy mechanického zatěžování, mechanické špičky, vliv tloušťky vrstvy lepidla, vlastní napětí).

Součástí tohoto školení bude praktická zkouška úpravy povrchu před lepením a následné ověření pevnosti lepícího systému odlupem.

Účastník školení získá certifikát, který potvrzuje úspěšné absolvování.

Základní cena
je 4 200,- Kč (vč. 21% DPH)